ПОЛИТИКА

за

ПОВЕРИТЕЛНОСТ   и   ЗАЩИТА  на   ЛИЧНИ ДАННИ

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който има непосредствено действие в Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на Европейския съюз и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

„Джи Ди Ем 2017” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на лични данни и Регламент (ЕС) 2016/679 и в това си качеството отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация за „Джи Ди Ем 2017” ЕООД

Наименование: „Джи Ди Ем 2017” ЕООД

ЕИК 204773103

Седалище и адрес на управление: България, Пловдив, ул. Ген. данаил Николаев 3 А

Дружеството се управлява и представлява от Димитър Радев / Гергана Иванчева

Телефон: 0882 64 11 66

e-mail: info@smartliving.bg.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. „Джи Ди Ем 2017” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключване на договори с дружеството, както и за търговска реклама,  на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на някое от  следните основания:

а) Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

б) Изпълнение на задълженията на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД по сключен с Вас договор;

в) Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Джи Ди Ем 2017” ЕООД;

г) За целите на легитимния интерес на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

а) създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;

б) индивидуализация на страна по договора;

в) счетоводни цели;

г) статистически цели;

д) защита на информационната сигурност;

е) сключване, администриране и изпълнение на договор;

ж) изпращане на информационни съобщения, свързани със сключването и изпълнението на договор за покупко – продажба на стоки;

з) изпращане информационен бюлетин (нюзлетър), на съобщения за промоции, за игри и томболи, търговски рекламни съобщения и др.

(2) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

а) законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

б) ограничение на целите на обработване;

в) съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

г) точност и актуалност на данните;

д) ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

е) цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни „Джи Ди Ем 2017” ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Комисията за защита на лични данни, както и към други държавни и общински органи.

 

Лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от „Джи Ди Ем 2017” ЕООДД

Чл. 3. (1) На основание чл. 6, ал. 1, б „б” от Регламент (ЕС) 2016/679 – за сключване и изпълнение на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на действия от Ваша страна за сключване на договор, „Джи Ди Ем 2017” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

а) Регистрация на потребител в уебсайта и сключване на договор за покупко – продажба на стоки: целта на тази операция е създаване на профил, чрез който Вие да бъдете разпознат и идентифициран от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД, както и да няма никакви съмнения за допуснати грешки при първия и всеки следващ сключен договор между Вас и „Джи Ди Ем 2017” ЕООД.

б) Сключване и изпълнение на договор за покупко – продажба на стоки – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с Вас, неговото администриране и обезпечаване на неговото изпълнение;

в) Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до регистрацията Ви като потребител на сайта, до сключването и изпълнението на договора за покупко – продажба на стоки;

(2) За дейностите по чл. 3, ал. 1, б. „а“ и „б“, на основание чл. 6, ал. 1, б „б” от Регламент (ЕС) 2016/679  „Джи Ди Ем 2017” ЕООД събира, обработва и съхранява в законоустановените срокове лични данни на потребителите – купувачи на стоки, които са необходими за постигане на целта, а именно за сключване и изпълнение на договор за покупко – продажба на стоки. Договорът между Вас и „Джи Ди Ем 2017” ЕООД се счита за сключен с приемането от Ваша страна на Общите условия. .Личните данни, които са необходими за регистрацията Ви в сайта, за сключването, администрирането  и изпълнението на договора за покупко – продажба на съответната стока, и които Вие трябва да предоставите, са: имената; телефонен номер; e-mail(не е задължителен); административен адрес, на който да бъде доставена стоката. Събраната информация за Вашите лични данни се използва единствено и само за целите на договора за покупко – продажба на поръчаната от купувача стока.

(3) За да разгледате онлайн магазина, не е необходимо да се регистрирате, съответно не е необходимо да предоставяте лични данни;

(4) За да получавате информационен бюлетин (нюзлетър), търговска реклама, рекламни съобщения, съобщения за промоции, игри и томболи от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД на Вашата електронна поща или по друг начин, е необходимо на основание чл. 6, ал. 1, б „а” от Регламент (ЕС) 2016/679 да дадете Вашето изрично съгласие в съответната форма (виж тук), която се намира на сайта, а именно чрез натискане на бутона „съгласен съм”. Вие можете да оттеглите във всеки един момент чрез натискане на бутона „оттегляне на съгласието. Вашето съгласие за получаване на търговска реклама в съответната форма, която се намира на сайта, и ние няма да Ви изпращаме рекламни материали. За администриране и изпращане на търговска реклама е необходимо да ни предоставите следните лични данни: имена, телефон, е-мейл. Целта на събирането, съхранението и обработването на Вашите лични данни е да Ви предоставяме информация за стоки на промоция, за нови стоки, за промоционални кампании, игри, томболи и други рекламни съобщения, които ще Ви улеснят в избора на стоки, които желаете да закупите от нашия онлайн магазин. Събраната информация за Вашите лични данни се използва единствено и само за целите на търговската реклама.

(5) В случай, че желаете да Ви бъде издадена фактура, в която да бъдат отразени данни на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. Основанието, на което „Джи Ди Ем 2017” ЕООД изисква тези данни, е чл. 6, ал. 1, б „б” от Регламент (ЕС) 2016/679 и разпоредбите на Закона за счетоводството и другите нормативни актове, свързани с издаването на фактури.

 (6) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

а) разкриват расов или етнически произход;

б) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

в) генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

         (7) Личните данни са събират от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД от лицата, за които се отнасят.

         (8) Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „„Джи Ди Ем 2017” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Джи Ди Ем 2017” ЕООД  полага своевременно необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

            (2) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД или наличието на друго обстоятелство.

            (3) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

             (2) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД Ви уведомява в случай на намерение и/или необходимост да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) В случай, че сте дали своите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, б „а” от Регламент (ЕС) 2016/679, но не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете да оттеглите във всеки един момент чрез натискане на бутона „оттегляне на съгласието. Вашето съгласие  или чрез писмено искане в свободен текст.

            (2) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

            (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

              (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

             (3) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

             (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Джи Ди Ем 2017” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Джи Ди Ем 2017” ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Джи Ди Ем 2017” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на събраните данните и няма друго правно основание за обработването;

в) Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Джи Ди Ем 2017” ЕООД;

е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

           (2) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

а) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

          (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „Джи Ди Ем 2017” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост да въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД.

          (4) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД не изтрива данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

а) оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

в) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

г) възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

        (2) Вие можете да поискате от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Джи Ди Ем 2017” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Джи Ди Ем 2017” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Джи Ди Ем 2017” ЕООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

             (2) „Джи Ди Ем 2017” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

а) е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

б) е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

в) уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. (1) За администриране и изпълнение на сключения между Вас и „Джи Ди Ем 2017” ЕООД договор за покупко – продажба на стоки, „Джи Ди Ем 2017” ЕООД предава необходимата информация на съответния служител, който е натоварен и отговорен за извършване на съответните действия, за да се изпълнят задълженията по договора, както и предава необходимата информация на съответния куриер, който да извърши доставката до посочения от Вас административен адрес.

(2) За администриране и предоставяне на търговска реклама „Джи Ди Ем 2017” ЕООД предава необходимата информация на съответния служител, който е натоварен за извършване на съответните действия, за да достигнат рекламните материали до Вас.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20 (1). Когато възлагате на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услуга, „Джи Ди Ем 2017” ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

             (2). В случаите по чл. 20, ал. 1, „Джи Ди Ем 2017” ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате и ни предоставяте. „Джи Ди Ем 2017” ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „Джи Ди Ем 2017” ЕООД няма роля в процеса на вземане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД в този случай се ограничава до:

а) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия;

б) предоставяне на информация за стоките и промоциите, които предлага „Джи Ди Ем 2017” ЕООД.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът www.smartliving.bg на „Джи Ди Ем 2017” ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и други.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате различно съдържание в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

 

Бланки – от тук можете да изтеглите бланка, която да ни изпратите попълнена на email: info@smartliving.bg

Искане за коригиране

Искане достъп

Искане за изтриване

Искане за пренос

Възражение

Искане за ограничаване

Съгласие

 

Back to Top