SMARTLIVING.BG доставя своите стоки за страната с помощта на куриерска компания СПИЙДИ.

Какво включва доставката?

В доставката се включват поръчаните стоки, фактура и гаранция за стоките.
Всеки лаптоп се доставя с възможността да бъде прегледан преди заплащане на наложен платеж.

Връщане на стока

Не забравяйте правата си!

Извадка от Закона за защита на потребителите.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил на Слим Компютърс ЕООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Слим Компютърс ЕООД не по-късно от 15 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Слим Компютърс ЕООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Слим Компютърс ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.