Описание на продукта:

AM/FM Mono Бутон за вкл/изкл. Регулиране на нивото на звука AUX -Jack AC